VÅR BERÄTTELSE

Idéen med OGLAND är att göra världens bästa sängkläder. Definitionen av världens bästa sängkläder är naturligtvis olika för alla, men för oss är kvalitet något som går genom alla led, dvs människa, miljö och produkt.

Jag är uppväxt på en biodynamisk gård och det har gett mig kunskap i vad skillnaden är mellan ett vanligt ekologiskt jordbruk och ett biodynamiskt jordbruk.

Biodynamiskt jordbruk är den strängaste formen av ekologisk odling där utgångspunkten är att jordbruket anpassar sig till naturen.

Biodynamiska odlare strävar alltid efter att jordens kvalitet ständigt ska förbättras och att de männskor som är involverade i produktion tas väl hand om.

Mina föräldrar har jobbat med människor i hela sina liv, de driver bl.a. ett behandlingshem för människor med speciella behov.

De har skapat en plats där syftet är att alla ska få växa sig starka som människor utifrån sina egna förutsättningar.

Jag har vuxit upp med värderingar där man ger mer än vad man tar. Utifrån dessa värderingar föddes idén till OGLAND. Att tillsammans skapa produkter som som gynnar människa, miljö och produkt.

Simon Olsson, grundare