Vår Berättelse

Vår Berättelse

Idéen med Ogland är att göra världens bästa sängkläder. Definitionen av världens bästa sängkläder är naturligtvis olika för alla, men för oss är kvalitet något som går genom alla led, dvs människa, miljö och produkt.

Jag är uppväxt på en biodynamisk gård och det har gett mig kunskap i vad skillnaden är mellan ett vanligt ekologiskt jordbruk och ett biodynamiskt jordbruk.

Biodynamiskt jordbruk är den strängaste formen av ekologisk odling där utgångspunkten är att jordbruket anpassar sig till naturen.

Biodynamiska odlare strävar alltid efter att jordens kvalitet ständigt ska förbättras och att de männskor som är involverade i produktion tas väl hand om.

Mina föräldrar har jobbat med människor i hela sina liv, de driver bl.a. ett behandlingshem för människor med speciella behov.

De har skapat en plats där syftet är att alla ska få växa sig starka som människor utifrån sina egna förutsättningar.

Jag har vuxit upp med värderingar där man ger mer än vad man tar. Utifrån dessa värderingar föddes idén till Ogland. Att tillsammans skapa produkter som som gynnar människa, miljö och produkt.

Simon Olsson, grundare

Idéen med Ogland är att göra världens bästa sängkläder. Definitionen av världens bästa sängkläder är naturligtvis olika för alla, men för oss är kvalitet något som går genom alla led, dvs människa, miljö och produkt.

Jag är uppväxt på en biodynamisk gård och det har gett mig kunskap i vad skillnaden är mellan ett vanligt ekologiskt jordbruk och ett biodynamiskt jordbruk.

Biodynamiskt jordbruk är den strängaste formen av ekologisk odling där utgångspunkten är att jordbruket anpassar sig till naturen.

Biodynamiska odlare strävar alltid efter att jordens kvalitet ständigt ska förbättras och att de männskor som är involverade i produktion tas väl hand om.

Mina föräldrar har jobbat med människor i hela sina liv, de driver bl.a. ett behandlingshem för människor med speciella behov.

De har skapat en plats där syftet är att alla ska få växa sig starka som människor utifrån sina egna förutsättningar.

Jag har vuxit upp med värderingar där man ger mer än vad man tar. Utifrån dessa värderingar föddes idén till Ogland. Att tillsammans skapa produkter som som gynnar människa, miljö och produkt.

Simon Olsson, grundare

Striktaste ekologiska produktionen

Striktaste ekologiska produktionen

Biodynamisk odling

Detta är en form av växeljordbruk och är den strängaste formen av ekologisk odling där utgångspunkten är att jordbruket anpassar sig till naturen. Gårdarna är 100% självförsörjande där man inte tar in något utifrån, vilket bl.a. kräver att det alltid finns djur på gården. Boskap ger gödsel till åkrarna där man sår spannmål och i vårt fall bomull. Denna typ av jordbruk hjälper till att bevara jorden och leder i sin tur att det går åt 30-40% mindre vatten än konventionella odlingar där marken utarmas.

Biodynamisk odling

Detta är en form av växeljordbruk och är den strängaste formen av ekologisk odling där utgångspunkten är att jordbruket anpassar sig till naturen. Gårdarna är 100% självförsörjande där man inte tar in något utifrån, vilket bl.a. kräver att det alltid finns djur på gården. Boskap ger gödsel till åkrarna där man sår spannmål och i vårt fall bomull. Denna typ av jordbruk hjälper till att bevara jorden och leder i sin tur att det går åt 30-40% mindre vatten än konventionella odlingar där marken utarmas.

Icke skadliga kemikalier

Vår leverantör var med och bidrog till att man förbjöd besprutning med farliga kemikalier över hela Egypten. All form av skadliga kemikalier vid odling är totalt förbjudna, vilket kontrolleras av vår certifiering Demeter och inom produktionen gäller samma sak och där kontrolleras det av vår certifiering GOTS

Av denna anledning så hittar du inte helt kritvita eller svarta produkter hos Ogland utan istället off-white eller grå.

Icke skadliga kemikalier

Vår leverantör var med och bidrog till att man förbjöd besprutning med farliga kemikalier över hela Egypten. All form av skadliga kemikalier vid odling är totalt förbjudna, vilket kontrolleras av vår certifiering Demeter och inom produktionen gäller samma sak och där kontrolleras det av vår certifiering GOTS

Av denna anledning så hittar du inte helt kritvita eller svarta produkter hos Ogland utan istället off-white eller grå.

Ingen Plast

Vi är helt naturliga och därför används inga kemiskt framställda ämnen som polyester eller plast i våra produkter i våra förpackningar. Vi har t.ex. tvättetiketter i bomull och inte plastresårer i våra kuvertsydda lakan.

Ingen Plast

Vi är helt naturliga och därför används inga kemiskt framställda ämnen som polyester eller plast i våra produkter i våra förpackningar. Vi har t.ex. tvättetiketter i bomull och inte plastresårer i våra kuvertsydda lakan.

Socialt Ansvar

Socialt Ansvar

Vår produktion finns i Egypten och sysselsätter ca 2000 personer. De framställer téer, kryddor, tyger och förser sina arbetare med sjukvård, barnomsorg, grundskola, gymnasium och sedan år 2009 även universitetsutbildningar i farmakologi och grön ekonomi, med fokus på hållbar utveckling.

De har utformat ett arbete- och-utbildningsprogram för barn (speciellt flickor) från fattiga familjer. Skolgång/utbildning av flickor har traditionellt lägre prioritet i det egyptiska samhället, och familjerna sätter dem ofta i arbete från tidig ålder. Genom SEKEMs arbete-och-utbildningsprogram får även dessa barn möjlighet att gå i skolan.

Med förskoleplatser och skola till barnen finns det möjlighet för framförallt kvinnor att skapa sin egen framtid, där man annars tenderar att stanna hemma med barnen.

Vår produktion finns i Egypten och sysselsätter ca 2000 personer. De framställer téer, kryddor, tyger och förser sina arbetare med sjukvård, barnomsorg, grundskola, gymnasium och sedan år 2009 även universitetsutbildningar i farmakologi och grön ekonomi, med fokus på hållbar utveckling.

De har utformat ett arbete- och-utbildningsprogram för barn (speciellt flickor) från fattiga familjer. Skolgång/utbildning av flickor har traditionellt lägre prioritet i det egyptiska samhället, och familjerna sätter dem ofta i arbete från tidig ålder. Genom SEKEMs arbete-och-utbildningsprogram får även dessa barn möjlighet att gå i skolan.

Med förskoleplatser och skola till barnen finns det möjlighet för framförallt kvinnor att skapa sin egen framtid, där man annars tenderar att stanna hemma med barnen.

Kostnadsfri Sjukvård

Tillgång till sjukvård är en mänsklig rättighet och utöver sitt arbete med sina medarbetare så erbjuds kostnadsfri sjukvård till anställda, studenter och totalt ca 40.000 människor från närliggande byar. Detta inkluderar all sjukvård utöver specialistvård som t.ex. avancerade kirurgiska ingrepp.

Kostnadsfri Sjukvård

Tillgång till sjukvård är en mänsklig rättighet och utöver sitt arbete med sina medarbetare så erbjuds kostnadsfri sjukvård till anställda, studenter och totalt ca 40.000 människor från närliggande byar. Detta inkluderar all sjukvård utöver specialistvård som t.ex. avancerade kirurgiska ingrepp.

Jämställdhet

Det är något som är självklart för oss. Vår fabrik arbetar ständigt med jämställdhet och har lika många kvinnliga som manliga chefer. För sitt arbete har man bl.a. belönats med utmärkelsen ”One Business Community, Equal Opportunity Seal” av UN Women och Världsbanken.

Jämställdhet

Det är något som är självklart för oss. Vår fabrik arbetar ständigt med jämställdhet och har lika många kvinnliga som manliga chefer. För sitt arbete har man bl.a. belönats med utmärkelsen ”One Business Community, Equal Opportunity Seal” av UN Women och Världsbanken.